Texnologiya.

Texnologiyanın əsasını təşkil edən təbiətin ən qiymətli minerallarından istifadə edərək, MineralPure sistemi hovuza və spa sularına mis / gümüş ionlaşdırma prosesi tətbiq edir.
Sübut edilmiş elmi faktdır ki, Gümüş ionları bakteriya və virusları, mis ionları isə yosunları məhv edir.
MineralPure ilə təmizlənmiş hovuzda üzdükdən sonra təkrar xlorlu hovuza girmək istəməyəcəksiniz.

Kuryer xidməti

Kuryer xidməti PULSUZ

Kuryer xidməti

Quraşdırılma xidməti HƏDİYYƏ

OZONEMAX-VUV OZON
Ozon planetimizdə ən güclü oksidləşdiricidir. O xlordan 55 dəfə güclü və reaksiyaya girmək sürətində
3000 dəfə daha sürətlidir. O suyun şəffaflığını artırır, kriptospodridium və E. kolinin kontrol edərək qalan zərərli bakteriyaları məhv edir. Ozon oksigen molekulalarını UB şüası ilə parçalanmasından alınır. Bunun nəticəsində sərbəst oksigen molekulu (O1) alınır. O normal O2 molekulu ilə birləşərək O3 əmələ gətirir

İş prinsipi
Sistem yüksək konsentrasiyalı oksidləşdirici istehsal edir və sistemlə birlikdə komplektləşdirilən venturi
borusu vasitəsi ilə suya buraxır. Ozon suda olan zərərli hissəcikləri oksidləşdirərək zərərsizləşdirir.

Mənfi Təsirlərə Son!
100 ilə yaxın müddətdə xlor hovuzların dezinfeksiyasının yeganə yolu kimi tanınmışdır.
Xlor çox xərc tələb edir və hovuzlarda buxarlanır. Hovuz istifadəçiləri xlor iyindən və gözlərinin
qızarmasından əziyyət çəkirlər. Xlor güclü turşudur və zərərlidir.

Sistemin Üstünlükləri
Mineral pure suya təhlükəsiz minerallar buraxır, toksik deyildir və uzunmüddətli təmizləməni
təmin edir. Xlor zərərli maddələri oksidləşdirdiyi halda Mineralpure yosunları, bakteriya və
virusları öldürür. Xlor zərərli hissəcikləri yalnız oksidləşdirir. İon qurğusu isə suyun tərkibini
bakteriyalar və onların qalıqlarından tam təzmizləyir.