Suyun kompleks kimyəvi analizi

Suyun kompleks kimyəvi analizi

Su-təmizləmə avadanlıqlarının seçimi mütləq olaraq suyun tərkibinin kimyəvi analizindən başlayır. Analizin nəticələrinə əsasən su mənbəyinin xarakteri və çirklilik dərəcəsi müəyyan edilir.

Suyun kompleks kimyəvi analizinə 14 ən geniş yayılmış komponent üzrə araşdırma daxildir. Bunlar növbətidirlər:

 1. pH (hidrogen göstəricisi)
 2. Rənglilik
 3. Şəffaflıq
 4. Permanqanat oksidləşməsi
 5. Codluluq
 6. Qələvilik
 7. Amoniy ionları
 8. Sulfat ionları
 9. Xlorid ionları
 10. Sulfidlər / H2S
 11. Ümumi dəmir
 12. Manqan
 13. Xüsusi elektrik keçiriciliyi
 14. Qoxu
Çata başla
Bizə Yazın