Laborant mütəxəssisin çağırılması xidməti

Laborant mütəxəssisin çağırılması xidməti

Laborator analizin keçirilməsi xidməti pulsuz olaraq həyata keçirilməsi

-1- Sizə uyğun vaxtda
-2- Analizin standartlara uyğun qablaşdırılması və laboratoriyaya çatdırılması
-3- Layihələndirmə və texniki həll

Çata başla
Bizə Yazın