850 

Su, filtr sisteminin gövdəsinə daxil olduqda və yükləmə təbəqəsinə keçdikdə suda Kalsium və Maqnezium ionları neytral Natrium ionları ilə əvəz olunur. Bu sərt suyum yumşalması prosesidir. Sərt suyu yumşaldaraq çalışan qızdırıcıları və avadanlıqları kirəçdən qorumuş olur. Yumşalmış su ilə istifadə olunan avadanlıqlar enerjiyə 30 % qənaət etmiş olur.

İstifadə zamanı ion mübadiləsi qətranı karbonat hissəcikləri ilə zənginləşdirilir. Bunlardan təmizləmək üçün filtr sistemi avtomatik olaraq regenerasiya rejiminə keçir. Regenerasiya rejimi zamanı duzlu su məhlulu filtrin daxilinə ötürülür və ion mübadiləsi qətranının süzgəc xüsusiyyətlərini bərpa edir. Regenerasiya rejiminə keçmənin zamanı giriş suyunun istehlakından asılıdır.

  • Model: Aqualine K-100
  • Həcmi: 1500 litr/gün
  • İdarə etmə: Fobrite
  • Filtr edici mineral: İon mübadiləsi qətranı
  • Duz çəni: Daxili
  • Zəmanət – 18 ay
Kuryer xidməti

Kuryer xidməti PULSUZ

Kuryer xidməti

Quraşdırılma xidməti HƏDİYYƏ