Tez və səmərəli təmizləmə texnologiyası kəsilməyən su təchizatını təmin edir.
AMIAD-ın qeyd edilən sistemi təmizlənmiş suyun yalnız 1%-I həcmindən su is_fadə etməklə filtrasiya torunun səthinin tam yuyulmasını təmin edir. Fokuslanmış özünü təmizləmə
minimal su sərfiyyatını və arası kəsilməyən su təchizatını təmin edir.