Zərərli mikrobların zəmanətli məhvi

Atlantium şirkətinin yeni nəsil Ultra bənövşəyi zərəsizləşdirici sistemi orta təzyiqli şüalandırma prinsipi ilə çalışır. Ultrabənövşəyi şüalanmanın tərzini dəyişən Fiberoptik və hidravlik mexanizmlərin tətbiqi nəticəsində bu avadanlıqlar maksimal effektivlik əldə etmək imkanı yaradır. Avadanlıqların proqram təminatı daim UB şüanın lazımı dozasını tənzimləyərək real vaxt rejimində idarəetməni təmin edir.
Bu yenilikçi UB sistemi mikroblarıdan tam müdafiəni təmin edir və bu öz növbəsində PharmGuard(TM) ilkin dezinfeksiya sistemindən istifadə etmək imkanı verir. Bununla da kimyəvi maddələrdən asılılıq azalır.

Kuryer xidməti

Kuryer xidməti PULSUZ

Kuryer xidməti

Quraşdırılma xidməti HƏDİYYƏ

Normativ tələblərə tam uyğun ultrafiltrasiya sistemi (UV Sistemi)

*PW və WFI standartların tələblərinə cavab verir.
*Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən EPA standartına uyğunluq testt keçirilmişdir. Test nəticəsində
avadanlığın virusların sayını 4 dəfəyə, bakteriyaların sayını isə 5 dəfəyə qədər azaltdığı aşkarlanmışdır.
*Bu yeganə ultrafiltrasiya sistemdir ki, adenovirusla mübarizədə virusun sayını 4 dəfəyə qədər azaldır.
*Quraşdırılmış proqram təmina_ avadanlığı bütün iş müddəti ərzində mikroorqanizmlərin tam məhv edilməsi üçün davamlı olaraq UB şüanın dozasını tənzimləyir.

Hidrooptikanın üstünlükləri

*Atlan_um sisteminin ürəyi – yüksək keyfiyyətli kvarsdan (ənənəvi metal kameranın əvəzinə)
hazırlanmış, hava ilə əhatə olunmuş dezinfeksiya kamerasıdır.
*Bu unikal konfiqurasiya fiberoptik prinsiplərdən istifadə edərək UB şüalanmanın fotonlarını tutur,
və davamlı olaraq onları kvars kameranın divarlarından su təbəqəsinin səthinə əks etdirir
*Dəqiqliklə düşünülmüş konstruksiya hərəkətli hissələrin, arakəsmələrin, fırçaların olmaması
səbəbindən suyun kvars kameraya bərabər axımını təmin edir.
*Uzun UB yolları və suyun bərabər axını bütün mikroorqanizmlərin bərabər dozada UB şüa
almasını təmin edir.
*Bütün mikroorqanizmlər orta deyil, minimal lazımı miqdarda UB şüa dozası alır.

Nəyə görə məhz orta təzyiqli ultrabənövşəyi sistem?

*Geniş spektorlu UB şüalanmaya – (200-415nm) yüksək dözümlülüklü virus və yosunların dezinfeksiyasında əsas rol oynayan aşağı və yüksək tezlikli dalğalar daxildir.
*Çoxsaylı təsir mexanizminə – zülalların parçalanması və reparativ fermentlərin məhdudlaşdırılması daxildir. Qeyd edilən mexanizm zərəsizləşdirilmiş mikroorqanizmlərin yenidən canlanmasının
qarşısını alan UV sistemidir.
*Eneji-effektiv texnologiya: İkiqat doza və təsir təmin etdiyi halda enerjiyə 50% qənaət və külli miqdarda enerji sərfiyyatının olmaması.
*Suyun temperaturundan asılı olamayaraq lampanın işləməsi
*Dezinfeksiya nə_cəsində yarana bilən kənar məhsulların olmaması.

Ultrafiltrasiya sistemi aşağı və orta təzyiqli UB şüaların yaranma və intensivlik vahidləri bir birindən fərqlənir:
Aşağı təzyiqli lampa yeganə uzunluqlu dalğa yaradır (254 nm), orta təzyiqli lampalar isə geniş zolaqlı dalğa yaradır və onu UB avadanlığının bütün zərərsizləşdirmə səthinə paylayır.

Dezinfeksiya edilmiş suyu mühafizə edir

*W/WFI standartların tələblərinə cavab verir.
*UB şüanın dozasını elə tənzimləyir ki, o əsas dezinfeksiya vasitəsi kimi çıxış edə bilir.
*İsti su ilə dezinfeksiyadan UB Pharm Guard sisteminə keçməklə dezinfeksiya edilmiş su
konturunda karbon izinin kifayət qədər azalmasına nail olmaq mümkündür.
*Termik sanitar dezinfeksiya etmə zərurətini kifayət qədər azaldaraq yüksək xərc tələb edən
bu prosesə pul və zaman itkisini aradan qaldırır.

Texnoloji suyun dezinfeksiyası

*İstehsalat avadanlıqlarının yaxınlığında istənilən yerdə quraşdırılaraq lazımı keyfiyyətdə suyun təmin edilməsinə zəmanət verir.
*Əks osmos sistemlərinin girişində profilaktik təmizləmənin həyata keçirilməsi üçün istifadə edilə bilər.
*Həm isti həm soyuq suda eyni effektivlik.
*İsti su konturunda əsas dezinfeksiyaedici vasitə kimi istifadə edilə bilər.

Material üstünlüklər

Asanlıqla təmizlənən, yüksək keyfiyyətli kvars kamera. Güzgü səthi kimi hamar, kimyəvi təsirə davamlı, daim steril təmizləmə kamerası. Kamera bütün növ təmizləmə istiqamətləri üzrə istifadə edilə bilər. Farmaseptik təmiz kipləşdiricilər, həmçinin, paslanmayan metaldan hazılanmış müdafiə qutusunda yerləşdirilmiş sanitar üç sıxaclı elektrik açarı.

Atlantium şirkətinin qalın divarlı, qısa uzunluqlu, quraşdırma zamanı asanlıqla davrana bilinən ultra
bənövşəyi sistem kolbası ilə digər ultra bənövşəyi system (UV systems) istehsalçılarının həddindən artıq uzun, divarı nazik və kövrək kolbalarının müqayisəsi