Ultrafiltrasiya aşağı təzyiqli membranlarda 0,03-1,1 mikron arasında olan ölçüdə asılmış və kolloid hissəciklərin çıxarılması prosesidir. Prosedura yerüstü və çirkab suların təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur, bulanıqlığın əhəmiyyətli dərəcədə azalmasını, qatılıq sıxlığı indeksinin (SDI), kolloid hissəciklərin çıxarılmasını və virusların konsentrasiyasının azalmasını təmin edir.
Filtrasiya prosesində liflərin səthi çirklənir və nəticədə membranın keçiriciliyi pozulur. Filtrasiya qabiliyyətini bərpa etmək üçün modul müntəzəm olaraq geri yuma edir. Ultrafiltrasiya membranının kimyəvi maddələrin təsirinə qarşı müqaviməti, kimyəvi cəhətdən güclənmiş əks yuyulma ilə membranların səmərəli işləməsini təmin edir.

Kuryer xidməti

Kuryer xidməti PULSUZ

Kuryer xidməti

Quraşdırılma xidməti HƏDİYYƏ