Tablet duzu su filtrlərinin işində əhəmiyyətli rol oynayır, çünki ayrı-ayrı hissələrə ayrılmadan tamamilə həll olunur. Suya əlavə edildikdən, tam olaraq həll olunanadək tədricən ölçüsü azalır. Bir qalıq meydana gətirmir və qarışdırmağı tələb etmir. Nəticədə tabletli duz, avadanlıqların ömrünü əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Bundan əlavə, onun istifadəsi sərbəst axan duzun istifadəsinə nisbətən 30% daha qənaətlidir.

Kuryer xidməti

Kuryer xidməti PULSUZ

Kuryer xidməti

Quraşdırılma xidməti HƏDİYYƏ