1,050.00 AZN

Su filtr sisteminin gövdəsinə daxil olduqda və yükləmə təbəqəsinə keçdikdə suda kalsium və maqnezium ionları neytral natrium ionları ilə əvəz olunur – bu sərt suyun yumşalması prosesidir.
Sərt suyu yumşaldaraq, çalışan qizdırıcıları və avadanlıqları kirəcdən qorumuş olunur.
Yumşalmış su ilə istifadə olunan avadanlıqlar enerjiyə 30% qənaət etmiş olurlar.
İstifadə zamanı, ion mübadiləsi qatranı karbonat hissəcikləri ilə zənginləşir. Bunlardan təmizləmək üçün filtr sistemi avtomatik olaraq regenerasiya rejiminə keçir. Regenerasiya rejimi zamanı duzlu su məhlulu filtrin daxilinə ötürülür və ion mübadiləsi qatranının süzgəc xüsusiyyətlərini bərpa edir. Regenerasiya rejiminə keçmənin zamanı, giriş suyunun keyfiyyətindən və suyun istehlakından asılıdır.
Əvvəlcədən veriləcək proqramla bağlı olaraq, tərs yuma və regenerasiya insan müdaxiləsi olmadan avtomatik edilir.

Texniki göstəricilər
İdarə etmə paneli Fobrite
 Birləşmə 3/4”
Su istehsalı 1 m³/saat
Özünü yuma zamanı 45 dəqiqə
Gərginlik 220V/50Hz
Filtr edici mineral İon Mübadiləsi qətranı 
Mineral həcmi 50 litr
Markası Purolite/Dowex
Filtr çəni 10×54 
Duz çəni 100 litr
Giriş təzyiqi 3 bar
Maksimal təzyiq 6 bar