1,150 

 • İdarəetmə
 • Filtr Çəni
 • Təmizləmə Gücü
 • Mineral
 • Özünüyuma
 • Cərəyan
 • Zəmanət
 • İstehsal Ölkəsi
 • Avtomatik “Fobrite”
 • 10×54 / D-25sm / H-132sm
 • 2000 litr/saat
 • Reçina (İtaliya istehsalı)
 • Tablet Duzu ilə
 • 220 V
 • 12 ay
 • Türkiyə
Kuryer xidməti

Kuryer xidməti PULSUZ

Kuryer xidməti

Quraşdırılma xidməti HƏDİYYƏ

Su filtr sisteminin gövdəsinə daxil olduqda və yükləmə təbəqəsinə keçdikdə suda “Kalsium”“Maqnezium” ionları neytral “Natrium” ionları ilə əvəz olunur – bu sərt suyun yumşalması prosesidir.

Sərt suyu yumşaldaraq, çalışan qızdırıcıları və avadanlıqları kirəcdən qorumuş olunur. Yumşalmış su ilə istifadə olunan avadanlıqlar enerjiyə 30% qənaət etmiş olurlar. İstifadə zamanı, ion mübadiləsi qatranı karbonat hissəcikləri ilə zənginləşir. Bunlardan təmizləmək üçün filtr sistemi avtomatik olaraq regenerasiya rejiminə keçir. Regenerasiya rejimi zamanı duzlu su məhlulu filtrin daxilinə ötürülür və ion mübadiləsi qatranının süzgəc xüsusiyyətlərini bərpa edir. Regenerasiya rejiminə keçmənin zamanı, giriş suyunun keyfiyyətindən və suyun istehlakından asılıdır.

Əvvəlcədən veriləcək proqramla bağlı olaraq, tərs yuma və regenerasiya insan müdaxiləsi olmadan avtomatik edilir.