650.00 AZN

  • Kartric – 7 mərhələli su təmizləmə sistemi
  • Membran 80 GPD (Gallon Per Day)
  • Yığım çəni – 8 litr
  • LED ekran
  • Pompalı
  • Kran – Paslanmaz Metal
  • Zəmanət – 18 ay
  • Istehsal – Türkiyə

 

Əks osmos sistemi suyu təmizləyərək tam içməli su səviyəsinə çatdırır.

Su  bir neçə mərhələri təmizləmə kartriclər vasitəsi ilə süzülərkən mexaniki hissəciklərdən, zərərli kimyəvi maddələrən, codluluq verən və ərp yaradan duzlardan azad olur.

Mərhələlər:

1 ci mərhələ – Pambıq kartric vasitəsilə suyun tərkibində olan qum, pas və gil kənarlaşdırılır.

2 ci mərhələ – Karbon filtri vasitəsilə xlor və onun birləşmələri sudan çıxarılır.

3 cü mərhələ – Yüksək sıxlıqlı aktivləşdirilmiş karbon kartrici suyun tərkibindəki kiçik hissəcikləri təmizləyir.

4 cü mərhələ – Membran vasitəsilə su süzülərkən codluq, ağır metallar, duzlar, virus və bakteriyalardan azad olunur.

5 ci mərhələ – Su kakos qabığı kömüründən hazırlanmış kartricdən süzülərkən dadı və qoxusu yaxşılaşdırılır.

6 cı mərhələ – Mineralizator kartrici vasitəsilə su faydalı minerallarla zənginləşir və xoş bir dada və qoxuya malik olur.

7 ci mərhələ – Gümüş kömür suda ola biləcək bakteriyalarımahv edir və suyu dadlandırır.

Su təmizlənərək çəndə toplanır və istifadə zamanı filtrin özünə məxsus olan krana ötürülür.

Su İstifadə edildikdə, filtr avtomatik işə düşür və çəni tam dolduraraq hər zaman istifadə üçün hazır saxlayır.