MULTİMEDİA FİLTRASİYA SİSTEMLƏRİ

Suda olan ağır maddələrin, bulanıqlığın və digər hissəciklərin çıxarılması üçün multimedia filtrlərindən istifadə olunur. Sistem qranulometr dərəcələri fərqli olan, bir neçə təbəqənin gövdə içərisinə yerləşdirilməsi ilə təşkil olunur. Multi Media filtrlərinin qatı hissəcikləri sudan ayırmaqla yanaşı, ikinci vəzifəsi ondan sonra yerləşdiriləcək avadanlıqları qorumaqdır. Düzgün qurulmuş filtrasiya sistemində, digər təmizləyici filtrlərdə yük minimuma endirildiyi üçün avadanlığın istismar müddəti və səmərəliliyi artacaqdır. Multimedia filtrləri, sənaye və içməli su üçün əvvəlcədən təmizlənmə, habelə çirkab sularının təmizlənməsi sistemlərində suyun təmizlənməsi zamanı bulanıqlığı aradan qaldırmaq üçün istifadə olunur. Multimedia filtrləri filtrasiya ehtiyaclarınızı ödəmək üçün müxtəlif sahələr üçün ən uyğun həll yolu təqdim edir. İstifadə rahatlığı və servis dəstəyi ilə optimal müddətdə çalışırlar. Multimedia filtrinin effektivliyinə təsir edən parametrlər; filtr korpusunun yaxşı yerləşdirilməsi və düzgün səthi sürətinin seçilməsidir. Səthin çirklənmə dərəcəsi üçün seçilmiş yaxşı qurulmuş bir multimedia filtrində, süzülmə dəqiqliyi 15-20 mikrondan azdır. Servis dövründə, süzgəc təbəqələri arasında olan hissəciklər geri yuyulma dövründə süzülür və boşaldılır, filtr materialını təmizləyir və mühiti yeniləyir.

DƏMİR VƏ MANGAN TƏMİZLƏYİCİ FİLTiRLƏRi

Dəmir və manqan filtrləri, xüsusi minerallar sayəsində; suda 5 ppm-ə qədər olan dəmir və manqanın miqdarını içməli və istifadə olunan su standartlarına qədər (Fe = 0.2 ppm – Mn = 0.05 ppm) azalda bilər. Bu xüsusi minerallar üçün əlavə reagentə ehtiyac yoxdur. Həmçinin hidrogen sulfidi, metan, sərbəst karbondioksid və suda yüksək miqdarda olan üzvi qalıqları aradan qaldırır. Aqualine filtrasiya sistemlərində insan sağlamlığı prioritet olduğundan, sistemlərimizdə istifadə olunan minerallar beynəlxalq qida standartlarına uyğundur.

AKTİVLƏŞDİRİLMİŞ KÖMÜR İLƏ FİLTRASİYA SİSTEMLƏRİ

Aktivləşdirilmiş kömürlü filtrlər suda lazımsız xlor, rəng, dad, qoxu verən həll olmuş qazlar, qalıqlar və üzvi maddələri təmizləmək üçün istifadə olunur. Aktivləşdirilmiş kömür – çox böyük bir səthi sahəsi (1000-1500 m2 / g) olan bir materialdır. Aktivləşdirilmiş kömür filtrinin effektivliyi filtr qatında istifadə olunan aktivləşdirilmiş kömürün xüsusiyyətləri və suyun düzgün süzülmə sürətinin seçilməsi ilə müəyyən edilir. Aktivləşdirilmiş kömürlü sistemlərdə, udma mexanizmi suyun təmizlənməsində filtrasiya mexanizmi ilə eyni şəkildə hərəkət edir. Bu səbəbdən aktivləşdirilmiş kömür filtrləri fiziki və kimyəvi təmizləyici sistemlərdir. Aktivləşdirilmiş kömür filtrləri insan müdaxiləsi olmadan tamamilə avtomatik işləyir. Gündə 15-20 dəqiqə avtomatik əks yuma prosesini həyata keçirərək yenilənir. Aktivləşdirilmiş kömürlə əlaqədar nəzərə alınmalı olan başqa bir məsələ, mineral təbəqənin bakteriyaların böyüməsi üçün uyğun bir mühit yarada bilməsidir. Aktivləşdirilmiş karbon bədənində üzvi maddələr yığdığı üçün və əgər suda bakteriya varsa, o zaman həmin bakteriyalar bu üzvi maddələrdən istifadə edərək çoxala bilər. Belə hallarda bakteriyalar sızması mümkündür. Bu səbəbdən aktivləşdirilmiş kömürdən əvvəl və sonra suyun dezinfeksiya edilməsi vacibdir.

Kuryer xidməti

Kuryer xidməti PULSUZ

Kuryer xidməti

Quraşdırılma xidməti HƏDİYYƏ