Qida sənayesində kvars qumuna xüsusi diqqət yetirilir. Yəni suyun təmizlənməsi üçün geniş istifadə olunur. Öz xüsusiyətləri ilə kvars qumu maye içərisindəki ən kiçik zərərli hissəcikləri saxlaya və udmağa qadirdir. Buna görə bu gün bir çox filtrələr onun əsasında çalışır. Axı, monomineral qabiliyyət yalnız kvars qumunda müşahidə olunur.