Çirkab sularının təmizlənməsinə təmizləmə üzrə kompleks tədbirlər aiddir. Belə təmizləmədən sonra alınan təmizlənmiş çirkab suları su hovuzlarına zərarsiz surətdə atıla bilər. Məişət çirkab sularının təmizlənməsi xüsusi təmizləmə qurğularında həyata keçirilir. Çirkap sular texniki məqsədlərə tam yararlı səviyyəyə çatdırılır.

Təmizləmə prosesi mərhələləri:

  • Mexaniki təmizləmə
  • Fiziki və kimyəvi təmizləmə
  • Bioloji təmizləmə

Çirkab sularının təmizlənməsi zamanı suyun strukturu dəyişməməlidir, suyun bioloji aktivliyi pozulmamalıdır və təmizləmədən sonra alınan suyun vəziyyəti təbii halına maksimal olaraq yaxın olmalıdır. Belə olduğu halda çox dəyərli olan içməli su hövuzlsrının çirklənməsi problemi aradan qalxmış olur.

Kuryer xidməti

Kuryer xidməti PULSUZ

Kuryer xidməti

Quraşdırılma xidməti HƏDİYYƏ

Model Təmizləmə Gücü Ölçü
ÇST 25 5m³/saat 1.75/1.75/2.45
ÇST 50 10m³/saat 1.75/2.5/2.45
ÇST 100 20m³/saat 2.15/3.5/2.45
ÇST 150 30m³/saat 2.45/4.0/2.45
ÇST 200 40m³/saat 2.15/5.25/2.45
ÇST 300 60m³/saat 2.15/7.0/2.45
ÇST 400 80m³/saat 2.15/1.75/2.7
ÇST 500 100m³/saat 2.15/8.75/2.7
ÇST 600 120m³/saat 2.15/5.25/2.7
ÇST 700 140m³/saat 2.15/9.25/3.0
ÇST 800 160m³/saat 2.15/10.5/3.0
ÇST 1000 200m³/saat 2.15/11.25/3.0