Dolomit tərkibinin əsasını təbii minerallar təşkil edir. Suya standartlara uyğun olaraq tələb olunan həcmdə Ca, Mg və NaClo mineralları ilə zənginləçdirir. Əsasən Əks Osmos sistemindən sonra istifadə olunaraq içməli suya xoşa gələn dad bəxş edir.

Texniki göstəricilər
İdarə etmə paneli Mexaniki
 Birləşmə 3/4”
Su istehsalı 1 m³/saat
Filtr edici mineral Dolamit 
Mineral həcmi 50 litr
Markası Eduard Merkel GMBH
Filtr çəni 10×54 
Giriş təzyiqi 3 bar