Arkal sistemləri.
Unikal disk tipli filtrasiya texnologiyası SpinKlin və patentləşdirilmiş əks axınla özünüyuma sistemi istənilən mikron incəlikdə təmizlənməni tənzimləməyə imkan verir. Bunun üçün təmizləmə incəliyindən asılı olaraq müvafiq rənglə işarələnmiş filtrasiya disklərindən istifadə olunur.
Disklər paket halında üst-üstə yığılır və xüsusi altlıq üzərində sıxılaraq bərkidilir. Əmələ gələn sıx tor yüksək dərəcəli filtrasiyanı təmin edir. Avadanlıq özünü əvvəlcədən daxil edilmiş vaxt intervalında yuyur.

Kuryer xidməti

Kuryer xidməti PULSUZ

Kuryer xidməti

Quraşdırılma xidməti HƏDİYYƏ