Çirkab sularının təmizlənməsinə təmizləmə üzrə kompleks tədbirlər aiddir. Belə təmizləmədən sonra alınan təmizlənmiş çirkab suları su hovuzlarına zərarsiz surətdə atıla bilər. Məişət çirkab sularının təmizlənməsi xüsusi təmizləmə qurğularında həyata keçirilir. Çirkap sular texniki məqsədlərə tam yararlı səviyyəyə çatdırılır.

Təmizləmə prosesi mərhələləri:

  • Kanalzasiya suyu 7 mərhələli təmizləmədən keçdikdən sonra tam təmizlənmiş hala gətirilir.
  • Təmizlənmiş su xlor ilə dezinfeksiya edildikdən sonra ikinci istifadəyə yararlı olur.
  • Tullantı hissələr quru şəkildə toplanaraq xüsusi avtomatik mexanizm ilə sxılır. Sıxılmış il gübrə kimi istifadə oluna bilər.
Kuryer xidməti

Kuryer xidməti PULSUZ

Kuryer xidməti

Quraşdırılma xidməti HƏDİYYƏ

Model Təmizləmə Gücü Ölçü
ÇST 25 5m³/saat 1.75/1.75/2.45
ÇST 50 10m³/saat 1.75/2.5/2.45
ÇST 100 20m³/saat 2.15/3.5/2.45
ÇST 150 30m³/saat 2.45/4.0/2.45
ÇST 200 40m³/saat 2.15/5.25/2.45
ÇST 300 60m³/saat 2.15/7.0/2.45
ÇST 400 80m³/saat 2.15/1.75/2.7
ÇST 500 100m³/saat 2.15/8.75/2.7
ÇST 600 120m³/saat 2.15/5.25/2.7
ÇST 700 140m³/saat 2.15/9.25/3.0
ÇST 800 160m³/saat 2.15/10.5/3.0
ÇST 1000 200m³/saat 2.15/11.25/3.0