Ultrafiolet dezinfeksiya sistemi suda ola biləcək bakteriya,v irus və digər mikroorqanizimləri
Ultrabənövşəyi şuaya məruz qoyur. Bununla suyun tərkibində ola biləcək mikroorqanizimləri kimyəvi maddələr istifadə etmədən suyu 99.99% dezinfeksiya etmiş olacaqdır.
Ultrabənövşəyi dezinfeksiya sistemi istehsalata gedən su xəttinin üzərindəndə qurulur.
Avadanlıq ABŞ istehsalıdır.