810 

  • 5 mərhələli su təmizləmə sistemi
  • 3 membran 3×100 GPD (Gallon Per Day)
  • 3 ədəd yüksək təzyiq pompası
  • Yüksək və aşağı təzyiq relesi
  • Solenoid klapan 3/8”
  • Kran –Parlaq metal
  • Boya ilə örtülmüş möhkəm çərçivə
  • Zəmanət – 18 ay
  • Istehsal – Türkiyə

Əks osmos sistemi suyu təmizləyərək tam içməli su səviyəsinə çatdırır.

Su  bir neçə mərhələri təmizləmə kartriclər vasitəsi ilə süzülərkən mexaniki hissəciklərdən, zərərli kimyəvi maddələrən, codluluq verən və ərp yaradan duzlardan azad olur.

Kuryer xidməti

Kuryer xidməti PULSUZ

Kuryer xidməti

Quraşdırılma xidməti HƏDİYYƏ

Mərhələlər:

1 ci mərhələ – Pambıq kartric (20” x 2.5”) vasitəsilə suyun tərkibində olan qum, pas və gil kənarlaşdırılır.

2 ci mərhələ – Karbon filtri (GAC 20” x 2.5”) vasitəsilə xlor və onun birləşmələri sudan çıxarılır.

3 cü mərhələ – Yüksək sıxlıqlı aktivləşdirilmiş karbon kartrici (CTO 20” x 2.5”)  suyun tərkibindəki kiçik hissəcikləri təmizləyir.

4 cü mərhələ – Membran (100 GPD x 3) vasitəsilə su süzülərkən codluq, ağır metallar, duzlar, virus və bakteriyalardan azad olunur.

5 ci mərhələ – Su kakos qabığı kömüründən hazırlanmış kartricdən süzülərkən dadı və qoxusu yaxşılaşdırılır.

Su təmizlənərək çəndə toplanır və istifadə zamanı filtrin özünə məxsus olan krana ötürülür.

Su istifadə edildikdə, filtr avtomatik işə düşür və çəni tam dolduraraq hər zaman istifadə üçün hazır saxlayır.