Antiskalant yalnız kalsium və maqnezium duzlarının deyil, həmçinin bariy, sulfat və flüoridlərin yataqlarını maneə törətməkdə yüksək təsir göstərir və membranların dəmir, silikon və alüminium və digər metalların birləşmələri ilə çirklənməsinin qarşısını alır.