850 

 • Təmizləmə gücü
 • Yumşaltma mineralı
 • Mexaniki təmizləmə
 • Temperatur
 • Ölçülər E/U/H
 • İstehsal Ölkəsi
 • Zəmanət
 • 300 m3
 • Silifus mineralı
 • 20 mikron
 • 60 dərəcəyə qədər
 • 25/35/15sm
 • İsrail
 • 24 Ay

 

Kuryer xidməti

Kuryer xidməti PULSUZ

Kuryer xidməti

Quraşdırılma xidməti HƏDİYYƏ

Amiad su filtri ərpin qarşısını alır və suda olan Mexaniki hissəcikləri (çirkləri) sudan kənarlaşdırır.
Filtr sistemi “Siliphus” mineralı vasitəsilə “Kalsium” duzlarını bloklaşdırır.
Beləliklə, su qızdırılan zaman “Kalsium” və “Maqnezium” duzları bir-birənə yapışa bilmir və ərp yaranmır.

Amiad filtri nəinki yeni yaranacaq ərpin qarşısını alır, həmçinin borularda yığılmış ərpi 1-2 ay ərzində parçalayaraq təmizləyir.
Borular təmizləndiyi üçün suyun təzyiqi artacaqdır.

İş Prinsipi:
1. 20 mikron ölçülü tordan süzülürək suda olan qum təmizlənir
2. “Siliphos” mineralından süzülür
3. “Ca” duzları “Siliphos” mineralı ilə bloklaşdılır
4. “Ca” və “Mg” duzları bir birinə yapışmır və ərp yaranmır