Aktivləşdirilmiş kömür – suların təmizlənməsində aparıcı filtrat hesab edilir. Ənənəvi təmizləmə üsulu hesab edilən aktivləşdirilmiş kömür ən yaxşı filtrat və adsorbentdir. Kömür əsas süzgəc elementi kimi təqdim olunur.