Qeyd olunan sistemdə aktivləşdirilmiş kömür müxtəlif molekulyar çəkilərdə olan maddələri asanlıqla sudan çıxarır.
Su filtr çəninə yuxarıdan aşağı istiqamətində ötürülərək aktivləşdirilmiş kömür elementindən keçərək təmizlənir.
Aktivləşdirilmiş kömür suda ola biləcək kimyasalları,neft məhsulları molekullaranı, xlor birləşmələrini, qoxunu və rəngliliyi öz mineralları vasitəsi ilə saxlayaraq sudan azad edir.
Sistemdən müəyyən edilmiş həcmdə su keçdikdən sonra kömürün filtretmə qabiliyyəti azalır və sistem özünü yuma rejiminə avtomatik olaraq keçir.Özü–özunü yuma əməliyyatı zamanı su kömür elementinə aşağıdan yuxarı ötürülərək həll olunmayan hissəcikləri filtredici elementdən kənarlaşdırır.

Kuryer xidməti

Kuryer xidməti PULSUZ

Kuryer xidməti

Quraşdırılma xidməti HƏDİYYƏ

Texniki göstəricilər
İdarə etmə paneli Fobrite
Birləşmə 3/4”
Su istehsalı 1 m³/saat
Özünü yuma zamanı 20-30 dəqiqə
Gərginlik 220V/50Hz
Filtr edici mineral Aktiv karbon
Mineral həcmi 50 kg
Markası Aqualine
Filtr çəni 10×54 
Giriş təzyiqi 3 bar
Maksimal təzyiq 6 bar