1,500 

 • Kartric – 5 mərhələli su təmizləmə sistemi
 • Membran 50 GPD (Gallon Per Day)
 • Yığım çəni – 8 litr
 • LED ekran
 • Sensor panel
 • 24 saat suyun keyfiyyətinə nəzarət sistemi
 • Sızma aşkarlanan zaman avtomatik səs siqnalı
 • Pompalı
 • Kran – Paslanmaz Metal
 • Zəmanət – 12 ay
 • Istehsal – Tayvan

 

Əks osmos sistemi suyu təmizləyərək tam içməli su səviyəsinə çatdırır.

Su  bir neçə mərhələri təmizləmə kartriclər vasitəsi ilə süzülərkən mexaniki hissəciklərdən, zərərli kimyəvi maddələrən, codluluq verən və ərp yaradan duzlardan azad olur.

Kuryer xidməti

Kuryer xidməti PULSUZ

Kuryer xidməti

Quraşdırılma xidməti HƏDİYYƏ

Mərhələlər:

1 ci mərhələ – Pambıq kartric vasitəsilə suyun tərkibində olan qum, pas və gil kənarlaşdırılır.

2 ci mərhələ – Karbon filtri vasitəsilə xlor və onun birləşmələri sudan çıxarılır.

3 cü mərhələ – Yüksək sıxlıqlı aktivləşdirilmiş karbon kartrici suyun tərkibindəki kiçik hissəcikləri təmizləyir.

4 cü mərhələ – Membran vasitəsilə su süzülərkən codluq, ağır metallar, duzlar, virus və bakteriyalardan azad olunur.

5 ci mərhələ – Su kakos qabığı kömüründən hazırlanmış kartricdən süzülərkən dadı və qoxusu yaxşılaşdırılır.

Su təmizlənərək çəndə toplanır və istifadə zamanı filtrin özünə məxsus olan krana ötürülür.

Su İstifadə edildikdə, filtr avtomatik işə düşür və çəni tam dolduraraq hər zaman istifadə üçün hazır saxlayır.